Mogelijk popt één of meer van de volgende veelgestelde vragen ook in jouw hoofd op. 

 • Welke behandelmethoden gebruik je?
 • Wat doe jij anders dan mijn arts?
 • Wat mag ik van de consulten verwachten?
 • Kan ik een consult annuleren?
 • Is (laboratorium)onderzoek altijd noodzakelijk en wat kost het?
 • Welke supplementen adviseer je en wat kosten deze?
 • Worden de consulten, (laboratorium)onderzoeken en supplementen vergoed door mijn zorgverzekering?

Hieronder vind je alvast mijn antwoorden 😉.

Welke behandelmethoden gebruik je?

De basis van een gezond lichaam ligt in een bij je lichaam passend voedingspatroon en evenwichtige leefstijl. Om deze reden is begeleiding bij het vinden hiervan de basis van elk traject. Zeker als je gezondheidsklacht al wat langer bestaat, is er een reële kans dat je hierdoor een tekort aan specifieke voedingsstoffen hebt ontwikkeld. Als gevolg hiervan kan je lichaam op den duur steeds verder uit balans raken, waardoor je meer en ook andere gezondheidsklachten krijgt. Om natuurlijk herstel extra te ondersteunen adviseer ik kwalitatief hoogwaardige supplementen zoals specifieke lichaamseigen stoffen, voedingsstoffen, plantextracten en dergelijke. Dit is het gebied van de orthomoleculaire en natuurgeneeskunde.

Optionele andere methoden

Wanneer het voor jouw ontwikkeling en herstel meerwaarde heeft kunnen we in overleg ook gebruik maken van andere (complementaire) methoden, zoals hypnose, NLP-coaching, matrixmethode, poppetjesmethodiek en oogbewegingstherapie. Aangezien deze aanvullende methoden niet voor iedereen meerwaarde hebben, zijn ze geen standaard onderdeel van een traject en kunnen we hier één of meerdere aparte sessies voor afspreken. 

WAT DOE JIJ ANDERS DAN MIJN ARTS?

De meeste reguliere artsen kijken voornamelijk binnen hun eigen specialisme. De cardioloog houdt zich bezig met hartproblemen, de neuroloog met zenuw gerelateerde klachten, de MDL-arts met maag-, darm- en leverproblematiek, etc. Maar, wat als iemands hartklachten het gevolg (een symptoom) zijn van een bacteriële infectie in zijn mond? Waarschijnlijk zal de cardioloog zijn hartklachten alleen onderdrukken met hartmedicatie. Of wat als iemands zenuwuitval het gevolg is van een verstoorde maagwerking? Waarschijnlijk ontdekt de neuroloog dan een tekort aan vitamine B12 en krijgt deze persoon daarom injecties met (onnatuurlijk) hoge doseringen vitamine B12 (symptoombestrijding). En de MDL-leverarts die zal de brandend maagzuurklachten bestrijden met maagzuurremmers of iets dergelijks. Niets van dit alles doet iets aan de echte oorzaken van de problemen.

 

Bij orthomoleculaire therapie kijken we naar de mens als geheel (met al zijn verschillende lichaamssystemen) in relatie tot zijn omgeving (deze beïnvloedt hem namelijk 24/7). Zo proberen we de echte oorzaken van een onbalans te achterhalen en het lichaam op een natuurlijke manier te ondersteunen zodat het zichzelf kan genezen. Ons lichaam heeft namelijk een fantastisch zelfherstellend vermogen. Kijk maar hoe het een snee in je vinger perfect heelt!

In de bovenstaande voorbeelden betekent dit dat we onder andere

 • het afweersysteem in iemands mond op een natuurlijke manier ondersteunen en versterken zodat het de bacteriële infectie zelf  succesvol kan bestrijden
 • iemands maag op een natuurlijke manier ondersteunen, zodat deze weer optimaal kan functioneren en de voedingsstoffen die zijn lichaam nodig heeft om gezond te blijven (oa vitamine B12) goed kunnen worden vrijgemaakt en opgenomen uit zijn voeding.

Als je vijf bloed-/ontlastingswaarden meet, kun je alleen in die vijf waarden afwijkingen vinden. In de bloed-/ontlastingswaarden die je niet checkt, kun je ook geen afwijkingen vinden. Daarom doen de laboratoria waarmee ik werk veel uitgebreidere analyses, dan die welke standaard door veel reguliere artsen worden aangevraagd. Zo wordt de kans dat je oorzaken en natuurlijke oplossingen vindt groter.

WAT MAG IK VAN DE CONSULTEN VERWACHTEN?

 • het eerste consult duurt meestal ongeveer 1,5 uur. Tijdens dit consult leren we elkaar (beter) kennen en bespreken we, aan de hand van een uitgebreid intakeformulier dat je vooraf hebt ingevuld, je huidige situatie, hulpvraag en (medische) geschiedenis. Ik leg je globaal uit hoe je lichaam werkt en waardoor gezondheidsklachten kunnen ontstaan. Op basis hiervan geef ik je wat eerste voedings-, leefstijl- en suppletieadviezen. Daarnaast kan ik je vragen om (gedurende enkele dagen) een voedings- en leefstijldagboek bij te houden, thuis diverse testen met voeding te doen en een aanvullend klachtenoverzicht in te vullen.
 • het tweede consult duurt meestal ongeveer 1 uur. Tijdens dit consult bespreken we, aan de hand van een evaluatieformulier dat je vooraf hebt ingevuld, hoe je lichaam heeft gereageerd op je voedings- en leefstijlaanpassingen, supplementen en de voedingstesten die je hebt gedaan. Verder gaan we dieper in op de werking van je lichaam en het ontstaan van gezondheidsklachten. Op basis van dit alles overleggen we welke (laboratorium)onderzoeken meer duidelijkheid zouden kunnen geven over de mogelijke oorzaken van en oplossingen voor je klachten, aanvullende voedings- en leefstijlaanpassingen en supplementen.
 • vervolgconsulten duren meestal ongeveer 1 uur . Tijdens deze consulten evalueren we steeds de stappen die je in de voorgaande periode hebt gezet en de reacties van je lichaam hierop. Op basis hiervan sturen we waar nodig bij en bespreken we volgende concrete stappen.

Consulten vinden normaal gesproken in mijn praktijk plaats, maar in overleg kunnen we ook (video)bellen. Na ieder consult ontvang je van mij per mail met een verslag met een samenvatting van de besproken adviezen en soms nog wat aanvullende achtergrondinformatie. Uiteraard mag je tijdens de consulten zelf ook aantekeningen maken. Voor ieder vervolgconsult ontvang je van mij een evaluatieformulier dat je helpt om je ontwikkeling tussen de consulten te evalueren. De tijd tussen de consulten varieert, afhankelijk van de te zetten stappen, het tempo dat voor jou prettig voelt en de reacties van je lichaam, tussen de 4 tot 12 weken.

 

Sessies met andere behandelmethoden

Van sessies waarbij we in overleg gebruik maken van andere complementaire behandelmethoden (zoals hypnose, NLP-coaching, matrixmethode, poppetjesmethodiek en oogbewegingstherapie) ontvang je geen verslag van mij. Tijdens deze sessies maak je zelf aantekeningen en na afloop ontvang je van mij een reflectie- en evaluatieformulier. Dit formulier helpt je om aan de slag te gaan met je nieuwe (tijdens de sessie opgedane) inzichten en deze kort voor de volgende sessie te evalueren.

KAN IK EEN CONSULT ANNULEREN?

Ja, als je een consult willen annuleren, dan kun je mij dit tot uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip per mail laten weten en plannen we een nieuwe afspraak.

 

Annuleer je (zonder zwaarwegende reden) een consult binnen 24 tot 48 uur voor de geplande afspraak, dan ben ik genoodzaakt om 50% van de kosten voor deze afspraak in rekening te brengen. Annuleer je (zonder zwaarwegende reden) een consult binnen 24 uur voor de geplande afspraak, dan breng ik 100% van de kosten voor deze afspraak in rekening. Let op: deze kosten worden nooit vergoed door zorgverzekeraars!

IS (LABORATORIUM)ONDERZOEK ALTIJD NOODZAKELIJK EN WAT KOST HET?

Soms is onderzoek nodig voor het opsporen van de triggers van je gezondheidsklachten. Verder is het voor het opstellen van een zo gericht mogelijk actieplan belangrijk dat we inzicht hebben in de actuele mate van onbalans in je verschillende lichamelijke systemen. Ook hierbij kan onderzoek een rol spelen. 

 

Bij (laboratorium)onderzoek kun je bijvoorbeeld denken aan speeksel-, bloed-, urine- en ontlastingsonderzoek, maar ook aan een haarmineralenanalyse, hartritmevariabiliteitsmeting en dergelijke. Welke onderzoeken van waarde zijn is onder andere afhankelijk van je persoonlijke situatie en het verloop van je herstel. Om je een idee te geven, de kosten voor een relatief uitgebreid ontlastingsonderzoek liggen rond de €250,- (vrijgesteld van btw). Daarentegen zijn er ook minder uitgebreide onderzoeken die slechts een paar tientjes kosten (deze leveren uiteraard wel minder informatie op). Voor speeksel-, bloed- en urineonderzoeken geldt hetzelfde.

 

Of je de door mij geadviseerde onderzoeken laat uitvoeren is en blijft natuurlijk altijd jouw beslissing!

WELKE SUPPLEMENTEN adviseer je EN WAT KOSTen deze?

Welke supplementen voor jouw lichaam waardevol kunnen zijn is niet op voorhand in te schatten. Dit is onder meer afhankelijk van de mate van onbalans in je diverse lichamelijke systemen. (Laboratorium)onderzoek kan helpen om onnodig kosten aan supplement te voorkomen. 

 

Of je de door mij geadviseerde supplementen gaat gebruiken is en blijft natuurlijk altijd jouw beslissing!

WORDEN DE CONSULTEN, (LABORATORIUM)ONDERZOEKEN EN SUPPLEMENTEN VERGOED DOOR DE ZORGVERZEKERING?

Omdat ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging MBOG (Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde) kunnen mijn orthomoleculaire consulten (gedeeltelijk) vergoed worden vanuit een aanvullende zorgverzekering. Meer informatie hierover vind je onder andere op zorgwijzer.nl

 

Aangezien de vergoeding per verzekeraar en per aanvullende verzekering verschilt, adviseer ik je om zelf in de polisvoorwaarden van je eigen verzekering na te kijken of jouw orthomoleculaire consulten vergoed worden*. Is dit het geval dan kun je de door jou betaalde consult-/trajectfactuur indienen bij je zorgverzekeraar. De consultkosten vallen niet onder het eigen risico van de basisverzekering!

 

* let op: soms vergoeden zorgverzekeraars geen telefonische, video- of e-mail consulten! 

 

Kosten voor (laboratorium)onderzoek, supplementen, te laat geannuleerde orthomoleculaire consulten en niet-orthomoleculaire sessies worden meestal niet vergoed door zorgverzekeraars en komen voor je eigen rekening.

 

Tips

 • ik weet natuurlijk niet hoeveel geld je nu ieder jaar opnieuw uitgeeft aan zorgkosten zoals een aanvullende verzekering, je eigen risico en zorg die niet vergoed wordt. Maar, mogelijk kun je hierop besparen en in plaats daarvan investeren in een duurzaam herstel van je lichamelijke en/of mentale onbalans?
 • afhankelijk van je inkomen kun je bij de aangifte inkomstenbelasting een deel van je niet vergoede zorgkosten opvoeren en deze op die manier (deels) vergoed krijgen.