Klachtenprocedure

Wanneer je niet tevreden bent over de door mij geleverde zorg en/of producten verzoek ik je om dit zo spoedig mogelijk bij mij aan te geven. Hoe eerder je dit namelijk doet, hoe eerder we samen tot een passende oplossing kunnen komen.

Mochten we er samen toch niet uitkomen en leidt je ontevredenheid tot een klacht, dan kan zowel jij als ik deze klacht voorleggen aan Stichting geschilleninstantie KAB. Deze onafhankelijk geschilleninstantie zal de klacht volgens de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) behandelen en oplossen. Kijk voor meer informatie over de gang van zaken tijdens een dergelijke procedure en het reglement van KAB op https://geschilleninstantiekab.nl/