Klachtenprocedure

Wanneer je niet tevreden bent over de door mij geleverde zorg en/of producten, verzoek ik je om dit zo spoedig mogelijk bij mij aan te geven. Hoe eerder je dit namelijk doet, hoe eerder we samen tot een passende oplossing kunnen komen.

Mochten we er samen niet uitkomen en leidt je ontevredenheid tot een klacht, dan kunnen we ieder afzonderlijk of samen, via mijn beroepsvereniging, hulp vragen aan een Klachtenfunctionaris. Komen we er ook met deze hulp niet uit, dan kan zowel jij als ik de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg (GCG). Deze onafhankelijk geschilleninstantie zal de klacht volgens de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) behandelen en oplossen. Kijk voor meer informatie over de gang van zaken tijdens een dergelijke procedure en het regelement op de website van SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg - www.scag.nl) of download de onderstaande SCAG-cliëntenfolder.

 

Download
SCAG - folder voor clienten (1-1-2024).p
Adobe Acrobat document 626.1 KB