DE UITGEBREIDE ALGEMENE GEZONDHEIDSCHECK

Dit betreft een bloed-*, speeksel- en urineonderzoek, waarbij het functioneren van een aantal belangrijke gezondheid ondersteunende processen in kaart wordt gebracht. Daarnaast wordt ook de status van een aantal voor je lichaam belangrijke vitaminen en mineralen onder de loep wordt genomen.

 

* wellicht fijn om te weten: de bloedafname vindt plaats door middel van een simpele vingerprik!

 

Dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd door het Nederlandse laboratorium Hessels + Grob, resulteert in een uitgebreide analyse (zie de download onderaan deze pagina voor een voorbeeld) die ik tijdens een consult van 1 tot 1,5 uur zal toelichten. Mocht er sprake zijn van een lichte onbalans dan zal ik je meteen wat voedings- en leefstijl adviezen geven die je kunt inzetten om je lichaam te ondersteunen bij het herstellen van de onbalans. Blijkt er sprake te zijn van een serieuzere verstoring, dan kunnen we als je dat wilt een behandeltraject starten. Mijn advies is namelijk om in zo’n geval niet af te wachten tot de onbalans zo groot is dat je serieuze gezondheidsklachten krijgt, maar de balans preventief te herstellen.

WELKE PROCESSEN EN STOFFEN WORDEN ONDER DE LOEP GENOMEN?

De uitgebreide algemene gezondheidscheck neemt de volgende zaken onder de loep. Je …

  • koolhydraat/glucosestofwisseling
  • vetstofwisseling
  • eiwit- en energiestofwisseling
  • mate van oxidatieve stress (redox balans)
  • mineralenstatus en zuur-base balans
  • vitaminestatus

Koolhydraat/glucosestofwisseling

Glucose is de bouwsteen van koolhydraten en de universele brandstof voor al je lichaamscellen. Je cellen zijn een soort biochemische fabriekjes die 24/7 stoffen invoeren, afbreken, ombouwen, produceren, uitvoeren, etc. Hierbij kun je denken aan voedingsstoffen, maar ook aan hormonen, (spijsverterings)enzymen, neuronale signaalstoffen, afweerstoffen, cel- en weefselonderdelen, etc. Deze activiteiten kosten de nodige energie en wanneer er iets fout gaat in je glucosehuishouding ontstaat er gebrek aan brandstof in je cellen. Hierdoor kunnen ze hun taken niet optimaal meer uitvoeren.

 

Een verstoorde koolhydraat-/glucosestofwisseling ligt aan de basis van tal van chronische aandoeningen en is ook vaak een oorzaak van een verstoorde en vet- eiwit stofwisseling en oxidatieve stress (zie de uitleg verderop). Daarom wordt in dit onderzoek op verschillende manieren naar je glucosestofwisseling gekeken, namelijk met behulp van bloed- en speeksel onderzoek. 

Vetstofwisseling

Vetten zijn belangrijke bouwstoffen voor je lichaam. Zo vormen ze de basis van het celmembraan (de buitenwand) van al je cellen en zijn ze de grondstof voor bepaalde hormonen en neuronale signaalstoffen. Vetten zijn nodig voor de opname van vitamine A, D, E en K, ze vormen één van de belangrijkste bouwstoffen voor je hersenen, zenuwstelsel, etc. Naast bouwstof kunnen vetten onder speciale omstandigheden ook als brandstof dienen.

 

Het is belangrijk om een gezonde vetstofwisseling te hebben en daarom kijken we in het bloedonderzoek ook naar je lipidenprofiel (cholesterol-, triglyceride- en Apo-B waarden). Dit profiel geeft in combinatie met de gegevens uit je glucose- en eiwitstofwisseling en je redox status (zie verderop) onder andere inzicht in je risico op het metabool syndroom. Dit syndroom wordt geassocieerd met hart- en vaataandoeningen, beroertes, diabetes, leverziekten, overgewicht, galstenen, PCOS, PMS, gewrichtsklachten, jicht, dementie, kanker en vele andere chronische aandoeningen. 

Eiwit- en energiestofwisseling

Eiwitten zijn belangrijke bouwstoffen voor je lichaam. Zo vormen ze de basis van bijna als je weefsels (oa je spieren, botten, gewrichten, huid, haren, nagels) en organen (zoals je hart, longen, lever, nieren), maar ze zijn ook de grondstof voor allerlei celonderdelen, hormonen, neuronale signaalstoffen, afweerstoffen, (spijsverterings)enzymen, etc.

 

Hebben je cellen een gebrek aan glucose en wordt er niet aan de speciale voorwaarden voor vetverbranding voldaan, dan kunnen ze ook eiwitten als brandstof gebruiken. In noodgevallen en gedurende een korte periode is dit geen probleem, maar als deze situatie te lang duurt kan dit tot gezondheidsproblemen leiden. Eiwitten die als brandstof gebruikt worden kunnen namelijk niet meer als bouwstof voor het herstel van weefsels en de vorming van hormonen en dergelijke gebruikt worden.

 

In het bloedonderzoek kijken we daarom ook in welke onderlinge verhouding je lichaam glucose, vetten en eiwitten als brandstof gebruikt. Daarnaast wordt er gekeken naar de massa, stofwisseling en het behoud van je skeletspieren, omdat deze onmisbaar zijn voor een gezonde energiestofwisseling.

Redox balans

Bij diverse biochemische reacties in je lichaam ontstaan naast gezondheid ondersteunede stoffen ook schadelijke (afval)stoffen. Zo ontstaan bij bijvoorbeeld de productie van energie uit koolhydraten en vetten oxidatieve stoffen die schade kunnen aanrichten aan je cellen en zelfs je DNA. Gelukkig heeft je lichaam een intern antioxidantensysteem om dit soort stoffen zo snel mogelijk op te ruimen. Een deel van deze antioxidanten moet je binnenkrijgen via voeding, maar wanneer je lichaam over te weinig antioxidanten beschikt leidt dit tot oxidatieve stress, chronische ontstekingen en een verhoogde infectiegevoeligheid.

 

In het bloedonderzoek kijken we naar de mate van je oxidatieve stress.

Mineralenstatus en zuur-base balans

Mineralen heeft je lichaam in kleinere hoeveelheden nodig dan koolhydraten, vetten en eiwitten, maar dit maakt ze niet minder belangrijk. Zo worden mineralen ingezet als bouwstof voor onder andere je botten en tanden, maar zijn ze ook onmisbaar als hulpstof bij vrijwel alle biochemische reacties die 24/7 in je lichaam plaatsvinden. Hierbij kun je denken aan de productie van energie, hormonen en neuronale stoffen, de afbraak van schadelijke stoffen, het herstel van weefsels, etc. Een gebrek aan één of meerdere mineralen kan dan ook tot gezondheidsproblemen leiden.

 

Je zuur-base balans heeft op complexe wijze invloed op je mineralenbalans en omgekeerd. In het urineonderzoek wordt gekeken naar de uitscheiding van een aantal belangrijke mineralen, waarvan we weten dat de inname vaak te hoog of juist te laag ligt (in onze Westerse leefwereld). Daarnaast worden een aantal stoffen in je urine onder de loep genomen om mogelijke oorzaken van een eventuele chronische laaggradige verzuring op te sporen. Deze levert namelijk een bijdrage aan het ontstaan van tal van chronische ziekten.

Vitaminenstatus

Net als mineralen spelen ook vitaminen een onmisbare rol als hulpstof bij de biochemische reacties die je lichaam 24/7 moet uitvoeren om je gezond en vitaal te kunnen houden. Er zijn verschillende vitaminen waar je lichaam als gevolg van onhandige voedings- en leefstijlkeuzes extra veel van verbruikt. Daarnaast spelen ook andere factoren in onze huidige leefwereld een rol die maken dat relatief veel mensen een tekort aan bepaalde vitaminen. Je status van deze vitaminen brengen we in kaart met behulp van bloedonderzoek.

Benieuwd welke meer dan 50 waarden we precies allemaal meten in je bloed, speeksel en urine? Hieronder vind je een voorbeeld uitslag van de algemene gezondheidscheck.

Download
Voorbeeld Uitgebreide algemene gezondhei
Adobe Acrobat document 550.4 KB

De kosten voor deze uitgebreide algemene gezondheidscheck bedragen €350,- (vrijgesteld van btw) en de kosten voor het consult waarin ik de onderzoeksuitslagen zal toelichten bedragen €95,- per uur (vrijgesteld van btw). Maar, wanneer je besluit om naar aanleiding van de onderzoeksresultaten met één van mijn behandelroutes te starten, dan wordt dit consult als het eerste consult van je behandelroute gerekend en betaal je de (voordeligere) consultprijs.

Wil je graag meer weten over het functioneren van een aantal belangrijke gezondheid ondersteunende processen in je lichaam en de status van een aantal voor je lichaam belangrijke vitaminen en mineralen? Vul dan (via de bovenstaande knop) mijn contactformulier in, dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met je op om een gratis en geheel vrijblijvende telefonische kennismaking te plannen.